Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden

30 november 2017 - Minister Van Engelshoven voelt er niets voor om al het overleg met de vervoersbedrijven over de ov-studentenkaart na afloop openbaar te maken.

Als oud-studenten hun ov-kaart te laat stopzetten, betalen hoge boetes aan de vervoersbedrijven. Bij een technische oplossing van het probleem, namelijk het automatisch stopzetten van de ov-kaarten van oud-studenten, hebben de vervoerders weinig belang. Sterker nog, achter de schermen pleitten ze voor een verhoging van de boetes, stond in documenten die het HOP verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Kamerlid Özdil wil dat het overleg tussen DUO en de vervoersbedrijven veel transparanter wordt. Hij diende daar maandag een motie over in, die minister Van Engelshoven gisteren ontraadde in de Tweede Kamer.

Bedrijfsgegevens

Ze vindt het voldoende dat het resultaat van de onderhandelingen openbaar is en wees er ook op dat de studentenorganisaties betrokken worden bij het overleg. Het vrijgeven van alle verslagen en correspondentie stuit volgens haar op allerlei bezwaren. Ze wees onder meer op “bedrijfsgevoelige gegevens van de bedrijven”, en op “de beleidsopvattingen van ambtenaren” die dan op straat komen te liggen.

“Dat zijn dingen die je gewoon zwart kan maken wanneer het openbaar wordt gemaakt”, wierp Özdil tegen. Het gaat hem erom dat vervoersbedrijven de afgelopen jaren hebben gelobbyd bij DUO en “dat intern is afgesproken om bepaalde informatie niet naar buiten te brengen, bijvoorbeeld de informatie dat na een jaar opeens de ov-kaart wél automatisch kan worden stopgezet”.

Maar hij kon de minister er niet mee overtuigen. Die wilde alleen nog kwijt dat ze zich “natuurlijk” wel aan de Wet openbaarheid van bestuur zal houden. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de motie.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

08-02-2018 ‘Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage’
02-02-2018 Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars
01-02-2018 Onterechte studiekosten: Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton terug
29-01-2018 Basisbeurs: wel fraude, geen boete
25-01-2018 Studeren of niet? Effect leenstelsel gering, zegt CBS
25-01-2018 Rekenkamer: ‘Minister te rooskleurig over extra uitgaven aan hoger onderwijs’
22-01-2018 Extra studiekosten: wat doet de Onderwijsinspectie eraan?
21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: