Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

31 oktober 2017 - Het aantal studenten dat zijn collegegeld niet meer kan betalen en om die reden wordt uitgeschreven, is bij de Hogeschool Rotterdam dit jaar amper gestegen. Vorig jaar telde die hogeschool verreweg de meeste wanbetalers in het hoger onderwijs.

Aan het begin van dit collegejaar mochten 317 studenten van de Rotterdamse hogeschool zich niet opnieuw inschrijven omdat ze hun collegegeld van het jaar ervoor niet hadden betaald, meldt hogeschoolblad Profielen. Dat waren er iets meer dan de 306 in september 2016. Maar aangezien er dit jaar ook bijna vijf procent meer studenten zijn, is de toename nihil.

Dat was vorig jaar wel anders. Toen was het aantal wanbetalers in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. De schuld steeg in die periode ook flink: die liep met 360 euro op naar gemiddeld 1.560 euro per student.

Bij andere hogescholen en universiteiten speelde het probleem ook, wees een rondgang van het HOP dit voorjaar uit, al waren de aantallen daar veel minder groot.

Enkeling

Zo had de naburige Erasmus Universiteit er vorig jaar 154, terwijl het bij de Rijksuniversiteit Groningen om honderd studenten ging. Bij instellingen als de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit Twente en de hogescholen Fontys en Stenden varieerde het aantal uitschrijvingen wegens studieschuld van ‘een enkeling’ tot enkele tientallen.

Collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam zou graag zien dat de Dienst Uitvoering Onderwijs het door studenten geleende collegegeld rechtstreeks naar hun onderwijsinstelling overmaakt.

Administratieve lasten

Toenmalig minister Bussemaker zag in juni niets in een “ingrijpende aanpassing” aan het systeem van studiefinanciering. Die zou volgens haar zorgen voor een forse toename in administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen.

Verwijzend naar de inventarisatie van het HOP sprak ze verder van een “gedifferentieerd beeld”: het probleem leek in Rotterdam veel groter dan elders.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek
22-02-2018 D66: verplichte toelatingstoetsen moeten gratis
08-02-2018 ‘Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage’
02-02-2018 Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars
01-02-2018 Onterechte studiekosten: Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton terug
29-01-2018 Basisbeurs: wel fraude, geen boete
25-01-2018 Studeren of niet? Effect leenstelsel gering, zegt CBS
25-01-2018 Rekenkamer: ‘Minister te rooskleurig over extra uitgaven aan hoger onderwijs’
22-01-2018 Extra studiekosten: wat doet de Onderwijsinspectie eraan?
21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: