Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

31 oktober 2017 - Het aantal studenten dat zijn collegegeld niet meer kan betalen en om die reden wordt uitgeschreven, is bij de Hogeschool Rotterdam dit jaar amper gestegen. Vorig jaar telde die hogeschool verreweg de meeste wanbetalers in het hoger onderwijs.

Aan het begin van dit collegejaar mochten 317 studenten van de Rotterdamse hogeschool zich niet opnieuw inschrijven omdat ze hun collegegeld van het jaar ervoor niet hadden betaald, meldt hogeschoolblad Profielen. Dat waren er iets meer dan de 306 in september 2016. Maar aangezien er dit jaar ook bijna vijf procent meer studenten zijn, is de toename nihil.

Dat was vorig jaar wel anders. Toen was het aantal wanbetalers in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. De schuld steeg in die periode ook flink: die liep met 360 euro op naar gemiddeld 1.560 euro per student.

Bij andere hogescholen en universiteiten speelde het probleem ook, wees een rondgang van het HOP dit voorjaar uit, al waren de aantallen daar veel minder groot.

Enkeling

Zo had de naburige Erasmus Universiteit er vorig jaar 154, terwijl het bij de Rijksuniversiteit Groningen om honderd studenten ging. Bij instellingen als de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit Twente en de hogescholen Fontys en Stenden varieerde het aantal uitschrijvingen wegens studieschuld van ‘een enkeling’ tot enkele tientallen.

Collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam zou graag zien dat de Dienst Uitvoering Onderwijs het door studenten geleende collegegeld rechtstreeks naar hun onderwijsinstelling overmaakt.

Administratieve lasten

Toenmalig minister Bussemaker zag in juni niets in een “ingrijpende aanpassing” aan het systeem van studiefinanciering. Die zou volgens haar zorgen voor een forse toename in administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen.

Verwijzend naar de inventarisatie van het HOP sprak ze verder van een “gedifferentieerd beeld”: het probleem leek in Rotterdam veel groter dan elders.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen
24-11-2017 Van Engelshoven snapt zorgen om ov-boetes studenten
15-11-2017 ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’
13-11-2017 Negenduizend euro aan boetes voor illegale kamerverhuur
07-11-2017 CDA-jongeren halen bakzeil: toch geen basisbeurs
01-11-2017 CDJA optimistisch: de basisbeurs komt terug
31-10-2017 Eén op vijf kan studieschuld nog niet terugbetalen
31-10-2017 Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: