Leeuwendeel masterstudenten raakt basisbeurs in 2014 kwijt

1 juli 2013 - Wie in september 2014 aan een masteropleiding begint, krijgt geen basisbeurs meer als minister Bussemaker haar zin krijgt. Ze scheldt de schuld kwijt van studenten die slagen voor tweejarige masteropleidingen waaraan veel behoefte is op de arbeidsmarkt.

In plaats van de basisbeurs kunnen masterstudenten straks nog wel tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Die kunnen ze na afstuderen terugbetalen. 
  
Bij studenten die een tweejarige master in de techniek of in andere tekortsectoren afronden, wordt een deel van hun schuld kwijtgescholden. De minister wil voorkomen dat studenten zulke tweejarige masteropleidingen links laten liggen omdat ze die te duur vinden. Ook voor sommige eenjarige masteropleidingen maakt Bussemaker een uitzondering mogelijk, bijvoorbeeld bij de lerarenopleidingen. 
  
Later wil het kabinet de basisbeurs ook afschaffen voor bachelorstudenten, maar minister Bussemaker kondigde al aan dat ze daar een jaar langer de tijd voor neemt. Pas in september 2015 zullen bachelorstudenten onder het sociaal leenstelsel gaan vallen, als het kabinet dat plan door de Tweede en Eerste Kamer weet te leiden.
  
In de Eerste Kamer is nog geen meerderheid voor het afschaffen van de basisbeurs. D66 en GroenLinks kunnen het kabinet helpen en zijn niet principieel tegen een leenstelsel. Ze onderhandelen al weken met de minister over de voorwaarden, maar zijn nog niet tot een akkoord gekomen. D66 wil extra onderwijsinvesteringen, GroenLinks wil een hogere aanvullende beurs en minder collegegeld. 
  
Het kabinet is ook van plan de ov-studentenkaart te versoberen. Oppositiepartijen willen dat onderwerp graag koppelen aan het debat over de basisbeurs, terwijl het kabinet ze los van elkaar wil zien. 


HOP

Meer nieuws

11-06-2018 Collegegeld met 18 euro omhoog: kleinste stap in jaren
31-05-2018 CDA en PvdA willen compensatie voor ‘pechstudenten’
28-05-2018 Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW
23-05-2018 DUO is 2 miljoen keer gebeld en nam 1 miljoen keer op
04-05-2018 Topdrukte bij MijnDUO na grootscheepse vernieuwing
25-04-2018 Halvering collegegeld beter dan niets, vindt oppositie
23-04-2018 Niet reizen = geen ov-boete
23-04-2018 Jong in hoger onderwijs? Dat blijft duur
19-04-2018 Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten
19-04-2018 ‘Alles op rolletjes bij DUO’
19-04-2018 Akkoord over basisbeursmiljoenen: eerste horde genomen
19-04-2018 Hbo-afgestudeerden steeds makkelijker aan de bak
03-04-2018 Omscholen van zorg naar onderwijs: collegegeld blijft hoog
22-03-2018 Erasmus Universiteit gaat tarief dure master analyseren
20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: