Komend jaar geen prestatieafspraken in hoger onderwijs

4 juli 2017 - Het gaat dit najaar niet meer lukken om nieuwe kwaliteitsafspraken te maken met hogescholen en universiteiten over het verbeteren van hun onderwijs. Daarom wordt 2018 een tussenjaar.

Minister Bussemaker schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De miljoenen van het zogeheten studievoorschot (waarin de basisbeurs is wegbezuinigd) worden in 2018 naar rato verdeeld over universiteiten en hogescholen.

Eigenlijk zouden er speciale kwaliteitsafspraken komen om te garanderen dat de onderwijsinstellingen het geld daadwerkelijk aan de verbetering van hun onderwijs uitgeven. Maar niemand weet nog hoe die afspraken eruit moeten zien en op de vorige ronde van prestatieafspraken kwam veel kritiek.

Volgend kabinet

Dus laat minister Bussemaker dit over aan het volgende kabinet, en dat is er voorlopig nog niet. Momenteel onderhandelen vier partijen over de vorming van een nieuwe regering. Dat zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Bussemaker had een brief gekregen van studentenorganisaties ISO en LSVb, de Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU. Zij willen graag dat het geld van het studievoorschot aan de gewone bekostiging wordt toegevoegd en hebben samen afspraken gemaakt over de besteding ervan.

Daarin staat onder meer dat de medezeggenschapsraden instemmingsrecht op de uitgave van deze basisbeursmiljoenen krijgen; daar gaan de universiteiten en hogescholen niet aan morrelen.

Bovendien wordt de minister vooraf (als de begrotingen zijn gemaakt) en achteraf (als de jaarverslagen er zijn) op de hoogte gesteld. Bussemaker is daar “verheugd” over, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Eigen plannen

Overigens reserveert ze sowieso tien procent van het geld voor haar eigen plannen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat had ze al lang en breed aangekondigd.

Er komen bijvoorbeeld docentenbeurzen voor onderwijsverbetering (Comeniusbeurzen). Ook besteedt de minister geld aan de ontwikkeling van open, online onderwijs. Verder wil ze de doorstroom van studenten vanuit het mbo naar het hoger onderwijs versterken en ook het onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

In de afgelopen ronde van prestatieafspraken moesten hogescholen en universiteiten streefcijfers noemen: hoeveel studenten behalen hun diploma, hoe snel komen ze over de eindstreep, hoeveel uur krijgen ze les? De afspraken zouden volgens critici tot rendementsdenken hebben geleid.

Uitstel

Van uitstel komt geen afstel, denkt minister Bussemaker. Ze gaat ervan uit dat er voor 2019 alsnog kwaliteitsafspraken komen.

 


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen
24-11-2017 Van Engelshoven snapt zorgen om ov-boetes studenten
15-11-2017 ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’
13-11-2017 Negenduizend euro aan boetes voor illegale kamerverhuur
07-11-2017 CDA-jongeren halen bakzeil: toch geen basisbeurs
01-11-2017 CDJA optimistisch: de basisbeurs komt terug
31-10-2017 Eén op vijf kan studieschuld nog niet terugbetalen
31-10-2017 Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: