Betalingsachterstand studenten: minister ziet geen snelle oplossingen

20 juni 2017 - Het is zorgwekkend dat driehonderd studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn uitgeschreven omdat ze hun collegegeld niet konden betalen, vindt minister Bussemaker. Deze studenten hebben steun van schuldhulpverleners nodig.

SP en CDA stelden schriftelijke vragen aan de minister na het nieuws van hogeschoolblad Profielen dat zoveel Rotterdamse hbo-studenten hun opleiding moesten staken door financiële problemen. Hoeveel zijn het er landelijk?

Dat weet Bussemaker niet precies. Ze verwijst in haar antwoorden naar een inventarisatie van het Hoger Onderwijs Persbureau (‘Landelijk honderden studenten uitgeschreven na betalingsachterstand’) en spreekt van een “gedifferentieerd beeld”: buiten Rotterdam lijkt het probleem minder groot.

Problemen

Ze ziet weinig heil in een wetswijziging om de problemen aan te pakken, zoals voorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam bepleit. Die wil dat studieleningen voor het collegegeld (collegegeldkrediet) rechtstreeks naar de onderwijsinstellingen kunnen worden overgemaakt. Dat zou problemen voorkomen.

Maar Bussemaker is er niet van overtuigd “dat juist deze jongeren, die hun financiële huishouding niet op orde hebben, gebruik zouden maken van deze mogelijkheid”. Bovendien zouden hierdoor de administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen “fors toenemen”.

Maar ze wil wel iets doen voor deze “studenten met serieuze schuldenproblemen”, schrijft ze. Haar ambtenaren zullen samen met hun collega’s van Sociale Zaken overleggen met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, “met als doel te bezien hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze kwetsbare groep zo nodig de weg naar de schuldhulpverlening vindt en passende ondersteuning krijgt”.

Ze erkent ook dat ongeveer tien procent van de studenten ‘financiële stress’ heeft. “Ja, deze inschatting is reëel.” Sterker nog, uit recente cijfers zou blijken dat dertien procent van de studenten serieuze problemen met geld ervaart.

Weerbarstig

En dat is niet goed voor de studieprestaties. “Samen met de onderwijsinstellingen en instanties als het Nibud blijf ik op zoek naar manieren om de financiële zelfredzaamheid van studenten verder te versterken. Dit is een weerbarstige problematiek waarvoor geen simpele, snelle oplossingen voorhanden zijn.”

Is het collegegeld misschien te hoog, wil SP-Kamerlid Frank Futselaar weten. Maar daar kijkt Bussemaker anders tegenaan: studenten kunnen immers lenen bij DUO. “Dit lijkt vooral een probleem van onvoldoende financiële zelfredzaamheid van een specifieke groep studenten.”

 


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

11-06-2018 Collegegeld met 18 euro omhoog: kleinste stap in jaren
31-05-2018 CDA en PvdA willen compensatie voor ‘pechstudenten’
28-05-2018 Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW
23-05-2018 DUO is 2 miljoen keer gebeld en nam 1 miljoen keer op
04-05-2018 Topdrukte bij MijnDUO na grootscheepse vernieuwing
25-04-2018 Halvering collegegeld beter dan niets, vindt oppositie
23-04-2018 Niet reizen = geen ov-boete
23-04-2018 Jong in hoger onderwijs? Dat blijft duur
19-04-2018 Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten
19-04-2018 ‘Alles op rolletjes bij DUO’
19-04-2018 Akkoord over basisbeursmiljoenen: eerste horde genomen
19-04-2018 Hbo-afgestudeerden steeds makkelijker aan de bak
03-04-2018 Omscholen van zorg naar onderwijs: collegegeld blijft hoog
22-03-2018 Erasmus Universiteit gaat tarief dure master analyseren
20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: