Betalingsachterstand studenten: minister ziet geen snelle oplossingen

20 juni 2017 - Het is zorgwekkend dat driehonderd studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn uitgeschreven omdat ze hun collegegeld niet konden betalen, vindt minister Bussemaker. Deze studenten hebben steun van schuldhulpverleners nodig.

SP en CDA stelden schriftelijke vragen aan de minister na het nieuws van hogeschoolblad Profielen dat zoveel Rotterdamse hbo-studenten hun opleiding moesten staken door financiële problemen. Hoeveel zijn het er landelijk?

Dat weet Bussemaker niet precies. Ze verwijst in haar antwoorden naar een inventarisatie van het Hoger Onderwijs Persbureau (‘Landelijk honderden studenten uitgeschreven na betalingsachterstand’) en spreekt van een “gedifferentieerd beeld”: buiten Rotterdam lijkt het probleem minder groot.

Problemen

Ze ziet weinig heil in een wetswijziging om de problemen aan te pakken, zoals voorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam bepleit. Die wil dat studieleningen voor het collegegeld (collegegeldkrediet) rechtstreeks naar de onderwijsinstellingen kunnen worden overgemaakt. Dat zou problemen voorkomen.

Maar Bussemaker is er niet van overtuigd “dat juist deze jongeren, die hun financiële huishouding niet op orde hebben, gebruik zouden maken van deze mogelijkheid”. Bovendien zouden hierdoor de administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen “fors toenemen”.

Maar ze wil wel iets doen voor deze “studenten met serieuze schuldenproblemen”, schrijft ze. Haar ambtenaren zullen samen met hun collega’s van Sociale Zaken overleggen met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, “met als doel te bezien hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze kwetsbare groep zo nodig de weg naar de schuldhulpverlening vindt en passende ondersteuning krijgt”.

Ze erkent ook dat ongeveer tien procent van de studenten ‘financiële stress’ heeft. “Ja, deze inschatting is reëel.” Sterker nog, uit recente cijfers zou blijken dat dertien procent van de studenten serieuze problemen met geld ervaart.

Weerbarstig

En dat is niet goed voor de studieprestaties. “Samen met de onderwijsinstellingen en instanties als het Nibud blijf ik op zoek naar manieren om de financiële zelfredzaamheid van studenten verder te versterken. Dit is een weerbarstige problematiek waarvoor geen simpele, snelle oplossingen voorhanden zijn.”

Is het collegegeld misschien te hoog, wil SP-Kamerlid Frank Futselaar weten. Maar daar kijkt Bussemaker anders tegenaan: studenten kunnen immers lenen bij DUO. “Dit lijkt vooral een probleem van onvoldoende financiële zelfredzaamheid van een specifieke groep studenten.”

 


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek
22-02-2018 D66: verplichte toelatingstoetsen moeten gratis
08-02-2018 ‘Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage’
02-02-2018 Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars
01-02-2018 Onterechte studiekosten: Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton terug
29-01-2018 Basisbeurs: wel fraude, geen boete
25-01-2018 Studeren of niet? Effect leenstelsel gering, zegt CBS
25-01-2018 Rekenkamer: ‘Minister te rooskleurig over extra uitgaven aan hoger onderwijs’
22-01-2018 Extra studiekosten: wat doet de Onderwijsinspectie eraan?
21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: