Betalingsachterstand studenten: minister ziet geen snelle oplossingen

20 juni 2017 - Het is zorgwekkend dat driehonderd studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn uitgeschreven omdat ze hun collegegeld niet konden betalen, vindt minister Bussemaker. Deze studenten hebben steun van schuldhulpverleners nodig.

SP en CDA stelden schriftelijke vragen aan de minister na het nieuws van hogeschoolblad Profielen dat zoveel Rotterdamse hbo-studenten hun opleiding moesten staken door financiële problemen. Hoeveel zijn het er landelijk?

Dat weet Bussemaker niet precies. Ze verwijst in haar antwoorden naar een inventarisatie van het Hoger Onderwijs Persbureau (‘Landelijk honderden studenten uitgeschreven na betalingsachterstand’) en spreekt van een “gedifferentieerd beeld”: buiten Rotterdam lijkt het probleem minder groot.

Problemen

Ze ziet weinig heil in een wetswijziging om de problemen aan te pakken, zoals voorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam bepleit. Die wil dat studieleningen voor het collegegeld (collegegeldkrediet) rechtstreeks naar de onderwijsinstellingen kunnen worden overgemaakt. Dat zou problemen voorkomen.

Maar Bussemaker is er niet van overtuigd “dat juist deze jongeren, die hun financiële huishouding niet op orde hebben, gebruik zouden maken van deze mogelijkheid”. Bovendien zouden hierdoor de administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen “fors toenemen”.

Maar ze wil wel iets doen voor deze “studenten met serieuze schuldenproblemen”, schrijft ze. Haar ambtenaren zullen samen met hun collega’s van Sociale Zaken overleggen met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, “met als doel te bezien hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze kwetsbare groep zo nodig de weg naar de schuldhulpverlening vindt en passende ondersteuning krijgt”.

Ze erkent ook dat ongeveer tien procent van de studenten ‘financiële stress’ heeft. “Ja, deze inschatting is reëel.” Sterker nog, uit recente cijfers zou blijken dat dertien procent van de studenten serieuze problemen met geld ervaart.

Weerbarstig

En dat is niet goed voor de studieprestaties. “Samen met de onderwijsinstellingen en instanties als het Nibud blijf ik op zoek naar manieren om de financiële zelfredzaamheid van studenten verder te versterken. Dit is een weerbarstige problematiek waarvoor geen simpele, snelle oplossingen voorhanden zijn.”

Is het collegegeld misschien te hoog, wil SP-Kamerlid Frank Futselaar weten. Maar daar kijkt Bussemaker anders tegenaan: studenten kunnen immers lenen bij DUO. “Dit lijkt vooral een probleem van onvoldoende financiële zelfredzaamheid van een specifieke groep studenten.”

 


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen
24-11-2017 Van Engelshoven snapt zorgen om ov-boetes studenten
15-11-2017 ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’
13-11-2017 Negenduizend euro aan boetes voor illegale kamerverhuur
07-11-2017 CDA-jongeren halen bakzeil: toch geen basisbeurs
01-11-2017 CDJA optimistisch: de basisbeurs komt terug
31-10-2017 Eén op vijf kan studieschuld nog niet terugbetalen
31-10-2017 Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: