Bussemaker sust onrust over afschrikeffect leenstelsel

19 april 2016 - 18 april 2016 – Het aantal eerstejaars in het hoger onderwijs mag dan gedaald zijn, maar het is te kort door de bocht om dat te wijten aan het afschaffen van de basisbeurs. Zo reageert minister Bussemaker op de onrust over de daling van het aantal studenten zonder hoog opgeleide ouders.

Volgens de minister heeft het dit jaar ingevoerde leenstelsel vooralsnog geen kwalijke gevolgen. Dat blijkt uit de brief die ze gisteravond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tegelijk stuurde Bussemaker gisteravond hals over kop een langverwachte monitor over de gevolgen van het nieuwe leenstelsel naar de Tweede Kamer, nadat er die ochtend al wat nieuws uit deze monitor was uitgelekt.
Het nieuwe leenstelsel zou ernstige gevolgen hebben, beweerde de website ScienceGuide, vooral voor jongeren uit arme gezinnen, jongeren zonder hoogopgeleide ouders en niet-westerse allochtonen. “Wat minister Bussemaker eerder afdeed als ‘spookverhalen’ en ‘bangmakerij’, blijkt nu bittere waarheid”, aldus de website.
In haar brief sust Bussemaker de onrust. Er kwamen dit jaar minder jongeren naar hogescholen en universiteiten, maar dat was volgens de minister te voorzien: in eerdere jaren zagen jongeren het leenstelsel aankomen en namen ze na hun examen geen tussenjaar. Ze gingen meteen studeren om nog de basisbeurs mee te pikken. Daardoor ontstond  er een ‘boeggolf’ van eerstejaars.
Die boeggolf is nu weg, dus zagen universiteiten en hogescholen dit studiejaar het aantal Nederlandse eerstejaars dalen. Tel daarbij op dat steeds meer jongeren te maken krijgen met toelatingseisen aan de poort van het hoger onderwijs: ook die eisen zorgen voor een daling van het aantal eerstejaars studenten.
Maar de minister geeft toe dat ‘toch al kwetsbare groepen’ het wellicht iets moeilijker hebben. Studenten met een functiebeperking (van dyslexie tot een spierziekte) gaan iets minder vaak studeren dan voorheen, vooral in het hbo. Voorlopig wil Bussemaker daar geen conclusies uit trekken. “Wat de achtergrond hiervan is, en of er sprake is van een structurele of een incidentele daling, kan nu nog niet vastgesteld worden”, schrijft ze.
Ook lijkt het verdwijnen van de basisbeurs meer effect te hebben op studenten uit arme gezinnen en studenten zonder hoogopgeleide ouders: zij gaan naar verhouding net iets minder vaak studeren dan voorheen. Dit wil de minister in de gaten houden, schrijft ze. “Alleen talent en motivatie zouden bepalend moeten zijn voor het uiteindelijke genoten opleidingsniveau, niet het inkomen of het opleidingsniveau van je ouders.”
Op allochtonen heeft het leenstelsel daarentegen weinig effect. Er is geen aanwijzing dat zij minder vaak gaan studeren nu de basisbeurs is afgeschaft. In het mbo kiezen ze er zelfs vaker dan andere leerlingen voor om naar het hbo te gaan.
Al in februari erkende minister Bussemaker dat het aantal eerstejaars was gedaald onder invloed van het leenstelsel. Ook toen stelde ze dat dit strookte met eerdere voorspellingen. Vooraf rekenden voorstanders van het leenstelsel op een kleine daling van het aantal eerstejaars. Ervaring in het buitenland zou leren dat die dip zich in twee of drie jaar weer herstelt.
Voorstanders menen overigens dat een duurdere studie ook tot een bewustere studiekeuze kan leiden. Met andere woorden: het is niet erg als alleen de zwakke studenten zich laten afschrikken, die hun diploma toch niet zouden behalen. Of dat inderdaad zo uitpakt, moet nog blijken.
 


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen
24-11-2017 Van Engelshoven snapt zorgen om ov-boetes studenten
15-11-2017 ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’
13-11-2017 Negenduizend euro aan boetes voor illegale kamerverhuur
07-11-2017 CDA-jongeren halen bakzeil: toch geen basisbeurs
01-11-2017 CDJA optimistisch: de basisbeurs komt terug
31-10-2017 Eén op vijf kan studieschuld nog niet terugbetalen
31-10-2017 Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: