SER: ‘Pas op met dure studie en strenge selectie’

21 oktober 2015 - Werkgevers en vakbonden maken zich zorgen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, nu de basisbeurs is verdwenen en steeds meer opleidingen hun eerstejaars selecteren.

Het afschaffen van de basisbeurs kan gevolgen hebben voor studenten “uit milieus voor wie het niet zo vanzelfsprekend is” om te gaan studeren. Dat zou het kabinet goed in de gaten moeten houden, schrijft de Sociaal Economische Raad in een nieuw advies. In de SER zitten vakbonden, werkgevers en onafhankelijke deskundigen.

Vooral voor studenten van niet-westerse afkomst vraagt de raad extra aandacht, want die hebben het moeilijker dan anderen om een baan te vinden. “Voor de arbeidsmarktpositie van deze groep is extra van belang dat optimale mogelijkheden om opleidingen te stapelen blijven bestaan, onderwijs betaalbaar en toegankelijk is en dat voldoende rolmodellen in het hoger onderwijs aanwezig zijn”, aldus de raad.

De raad kijkt ook naar vormen van selectie in het hoger onderwijs, zoals het bindend studieadvies en de toelating van studenten op grond van eindexamencijfers en motivatie. “Voorkomen moet worden dat het stellen van extra toelatings- en studievoortgangseisen bij de ene opleiding leidt tot kwaliteitsverslechtering elders.”


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

11-06-2018 Collegegeld met 18 euro omhoog: kleinste stap in jaren
31-05-2018 CDA en PvdA willen compensatie voor ‘pechstudenten’
28-05-2018 Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW
23-05-2018 DUO is 2 miljoen keer gebeld en nam 1 miljoen keer op
04-05-2018 Topdrukte bij MijnDUO na grootscheepse vernieuwing
25-04-2018 Halvering collegegeld beter dan niets, vindt oppositie
23-04-2018 Niet reizen = geen ov-boete
23-04-2018 Jong in hoger onderwijs? Dat blijft duur
19-04-2018 Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten
19-04-2018 ‘Alles op rolletjes bij DUO’
19-04-2018 Akkoord over basisbeursmiljoenen: eerste horde genomen
19-04-2018 Hbo-afgestudeerden steeds makkelijker aan de bak
03-04-2018 Omscholen van zorg naar onderwijs: collegegeld blijft hoog
22-03-2018 Erasmus Universiteit gaat tarief dure master analyseren
20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: