Alle studenten pech met belastingaftrek

13 mei 2015 - Vanaf komend collegejaar kunnen studenten geen studiekosten meer van de belasting aftrekken. Dat raakt vooral de huidige studenten in de uitloopjaren van hun studie, erkent minister Bussemaker.

De Eerste Kamer had om een brief gevraagd over de aftrek van studiekosten. Die wordt in september geschrapt voor studenten met studiefinanciering. Daar is een eenvoudige reden voor: als de basisbeurs verdwijnt, zouden te veel studenten voor belastingaftrek in aanmerking komen en daardoor zou het Rijk veel geld mislopen. Fiscale weglek, heet dat in het Haagse jargon.

Momenteel mogen studenten hun collegegeld en de kosten van ‘voorgeschreven leermiddelen’ zoals boeken en apparatuur van de belastingen aftrekken. De kosten moeten alles bij elkaar hoger zijn dan de ontvangen basisbeurs en aanvullende beurs, plus een drempel van 250 euro.

Het moet gek lopen willen studenten meer kosten maken dan de basisbeurs plus 250 euro, dus wie nog recht heeft op een beurs, merkt waarschijnlijk weinig van deze ingreep. Pas als studenten hun basisbeurs hebben opgemaakt en in de uitlooptijd belanden, wordt de aftrek interessant.

Bij het afschaffen van de basisbeurs schermden de vier partijen van het leenstelsel met de zogenaamde ‘cohortgarantie’. De basisbeurs wordt alleen afgeschaft voor nieuwe studenten, terwijl de huidige studenten hun beurs behouden. Maar hoe zit het dan met het afschaffen van deze belastingaftrek, vroeg het CDA in de Eerste Kamer. Die treft toch ook de huidige studenten?

Met kenmerkend gemak schuift minister Bussemaker die kritiek terzijde. De huidige studenten ondervinden van deze ingreep “geen andere gevolgen” dan de studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, schrijft ze. “De aftrek komt immers voor beide groepen met ingang van het nieuwe studiejaar te vervallen.”

Het leenstelsel is al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Vanaf komend studiejaar krijgen nieuwe bachelor- en masterstudenten geen basisbeurs meer. Daar staat tegenover dat ze goedkoop kunnen lenen en 35 jaar over hun terugbetaling mogen doen.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen
24-11-2017 Van Engelshoven snapt zorgen om ov-boetes studenten
15-11-2017 ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’
13-11-2017 Negenduizend euro aan boetes voor illegale kamerverhuur
07-11-2017 CDA-jongeren halen bakzeil: toch geen basisbeurs
01-11-2017 CDJA optimistisch: de basisbeurs komt terug
31-10-2017 Eén op vijf kan studieschuld nog niet terugbetalen
31-10-2017 Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: