Alle studenten pech met belastingaftrek

13 mei 2015 - Vanaf komend collegejaar kunnen studenten geen studiekosten meer van de belasting aftrekken. Dat raakt vooral de huidige studenten in de uitloopjaren van hun studie, erkent minister Bussemaker.

De Eerste Kamer had om een brief gevraagd over de aftrek van studiekosten. Die wordt in september geschrapt voor studenten met studiefinanciering. Daar is een eenvoudige reden voor: als de basisbeurs verdwijnt, zouden te veel studenten voor belastingaftrek in aanmerking komen en daardoor zou het Rijk veel geld mislopen. Fiscale weglek, heet dat in het Haagse jargon.

Momenteel mogen studenten hun collegegeld en de kosten van ‘voorgeschreven leermiddelen’ zoals boeken en apparatuur van de belastingen aftrekken. De kosten moeten alles bij elkaar hoger zijn dan de ontvangen basisbeurs en aanvullende beurs, plus een drempel van 250 euro.

Het moet gek lopen willen studenten meer kosten maken dan de basisbeurs plus 250 euro, dus wie nog recht heeft op een beurs, merkt waarschijnlijk weinig van deze ingreep. Pas als studenten hun basisbeurs hebben opgemaakt en in de uitlooptijd belanden, wordt de aftrek interessant.

Bij het afschaffen van de basisbeurs schermden de vier partijen van het leenstelsel met de zogenaamde ‘cohortgarantie’. De basisbeurs wordt alleen afgeschaft voor nieuwe studenten, terwijl de huidige studenten hun beurs behouden. Maar hoe zit het dan met het afschaffen van deze belastingaftrek, vroeg het CDA in de Eerste Kamer. Die treft toch ook de huidige studenten?

Met kenmerkend gemak schuift minister Bussemaker die kritiek terzijde. De huidige studenten ondervinden van deze ingreep “geen andere gevolgen” dan de studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, schrijft ze. “De aftrek komt immers voor beide groepen met ingang van het nieuwe studiejaar te vervallen.”

Het leenstelsel is al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Vanaf komend studiejaar krijgen nieuwe bachelor- en masterstudenten geen basisbeurs meer. Daar staat tegenover dat ze goedkoop kunnen lenen en 35 jaar over hun terugbetaling mogen doen.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

11-06-2018 Collegegeld met 18 euro omhoog: kleinste stap in jaren
31-05-2018 CDA en PvdA willen compensatie voor ‘pechstudenten’
28-05-2018 Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW
23-05-2018 DUO is 2 miljoen keer gebeld en nam 1 miljoen keer op
04-05-2018 Topdrukte bij MijnDUO na grootscheepse vernieuwing
25-04-2018 Halvering collegegeld beter dan niets, vindt oppositie
23-04-2018 Niet reizen = geen ov-boete
23-04-2018 Jong in hoger onderwijs? Dat blijft duur
19-04-2018 Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten
19-04-2018 ‘Alles op rolletjes bij DUO’
19-04-2018 Akkoord over basisbeursmiljoenen: eerste horde genomen
19-04-2018 Hbo-afgestudeerden steeds makkelijker aan de bak
03-04-2018 Omscholen van zorg naar onderwijs: collegegeld blijft hoog
22-03-2018 Erasmus Universiteit gaat tarief dure master analyseren
20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: