Alle studenten pech met belastingaftrek

13 mei 2015 - Vanaf komend collegejaar kunnen studenten geen studiekosten meer van de belasting aftrekken. Dat raakt vooral de huidige studenten in de uitloopjaren van hun studie, erkent minister Bussemaker.

De Eerste Kamer had om een brief gevraagd over de aftrek van studiekosten. Die wordt in september geschrapt voor studenten met studiefinanciering. Daar is een eenvoudige reden voor: als de basisbeurs verdwijnt, zouden te veel studenten voor belastingaftrek in aanmerking komen en daardoor zou het Rijk veel geld mislopen. Fiscale weglek, heet dat in het Haagse jargon.

Momenteel mogen studenten hun collegegeld en de kosten van ‘voorgeschreven leermiddelen’ zoals boeken en apparatuur van de belastingen aftrekken. De kosten moeten alles bij elkaar hoger zijn dan de ontvangen basisbeurs en aanvullende beurs, plus een drempel van 250 euro.

Het moet gek lopen willen studenten meer kosten maken dan de basisbeurs plus 250 euro, dus wie nog recht heeft op een beurs, merkt waarschijnlijk weinig van deze ingreep. Pas als studenten hun basisbeurs hebben opgemaakt en in de uitlooptijd belanden, wordt de aftrek interessant.

Bij het afschaffen van de basisbeurs schermden de vier partijen van het leenstelsel met de zogenaamde ‘cohortgarantie’. De basisbeurs wordt alleen afgeschaft voor nieuwe studenten, terwijl de huidige studenten hun beurs behouden. Maar hoe zit het dan met het afschaffen van deze belastingaftrek, vroeg het CDA in de Eerste Kamer. Die treft toch ook de huidige studenten?

Met kenmerkend gemak schuift minister Bussemaker die kritiek terzijde. De huidige studenten ondervinden van deze ingreep “geen andere gevolgen” dan de studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, schrijft ze. “De aftrek komt immers voor beide groepen met ingang van het nieuwe studiejaar te vervallen.”

Het leenstelsel is al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Vanaf komend studiejaar krijgen nieuwe bachelor- en masterstudenten geen basisbeurs meer. Daar staat tegenover dat ze goedkoop kunnen lenen en 35 jaar over hun terugbetaling mogen doen.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek
22-02-2018 D66: verplichte toelatingstoetsen moeten gratis
08-02-2018 ‘Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage’
02-02-2018 Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars
01-02-2018 Onterechte studiekosten: Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton terug
29-01-2018 Basisbeurs: wel fraude, geen boete
25-01-2018 Studeren of niet? Effect leenstelsel gering, zegt CBS
25-01-2018 Rekenkamer: ‘Minister te rooskleurig over extra uitgaven aan hoger onderwijs’
22-01-2018 Extra studiekosten: wat doet de Onderwijsinspectie eraan?
21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: