Het studievoorschot: wat gaat er veranderen voor studenten?

21 januari 2015 - Het is zover, de Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Studievoorschot. Voor het hoger onderwijs is dit de grootste wetswijziging van de afgelopen dertig jaar. Wat gaan studenten ervan merken?

De kern:

– Vanaf september krijgen studenten geen basisbeurs meer als ze aan een bachelor- of masteropleiding beginnen.

– De huidige studenten behouden de basisbeurs voor de duur van hun opleiding. Let op: universitaire bachelorstudenten krijgen slechts drie jaar basisbeurs, geen vier jaar. Dat vierde jaar was immers voor hun master bestemd.

– De aanvullende beurs gaat met maximaal honderd euro per maand omhoog om jongeren uit arme gezinnen te ontzien.

– Oud-studenten mogen het terugbetalen van hun studieschuld over 35 jaar uitsmeren (twintig jaar langer dan nu). Sneller aflossen kan overigens duizenden euro’s rente schelen. De maandelijkse aflossing bedraagt nooit meer dan vier procent van het inkomen.

Bovendien:

– De bijverdiengrens verdwijnt vanaf september: studenten mogen dan onbeperkt geld verdienen zonder dat ze hun ov-studentenkaart of aanvullende beurs moeten terugbetalen.

– Wie in de komende drie jaren begint met studeren, krijgt na afstuderen een tegoedbon voor bijscholing ter waarde van ongeveer tweeduizend euro. Die kunnen ze vijf tot tien jaar na afstuderen gebruiken. Het is een compensatie, omdat deze studenten geen basisbeurs krijgen terwijl ze nog weinig zullen merken van de investeringen in het onderwijs.

– Studenten krijgen meer invloed op het onderwijs: via de medezeggenschap hebben ze straks instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van hun hogeschool of universiteit.

– Gehandicapte en zieke studenten krijgen 1.200 euro kwijtgescholden als ze binnen tien jaar hun diploma behalen. Voor de uitwonenden onder hen is dat minder dan nu: zij kregen voorheen een extra jaar basisbeurs van 3.300 euro.

Waarom?

– Op termijn levert deze bezuiniging honderden miljoenen euro’s op voor het hoger onderwijs. Met dat geld moeten hogescholen en universiteiten de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Daartoe worden ‘kwaliteitsafspraken’ gemaakt. De onderwijsinstellingen gaan – als het goed is – de komende jaren alvast 200 miljoen euro per jaar ‘voorfinancieren’.

– Hoogopgeleiden hebben over het algemeen persoonlijk profijt van hun opleiding doordat ze een hoger salaris krijgen dan anderen. Daarom is het redelijk om hun een hogere bijdrage te vragen, menen VVD, PvdA, GroenLinks en D66.

Wat blijft (ongeveer) hetzelfde?

– De ov-studentenkaart blijft behouden, en komt vanaf 2017 ook beschikbaar voor minderjarige mbo’ers.

– Bij het aflossen krijgen oud-studenten vijf jokerjaren. Dat zijn jaren waarin ze de maandelijkse aflossing kunnen stopzetten als ze krap zitten. Aflossen begint twee jaar na afstuderen vanaf 1 januari.

– Studenten mogen tegen een lage rente van de overheid lenen.


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

23-04-2018 Niet reizen = geen ov-boete
23-04-2018 Jong in hoger onderwijs? Dat blijft duur
19-04-2018 Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten
19-04-2018 ‘Alles op rolletjes bij DUO’
19-04-2018 Akkoord over basisbeursmiljoenen: eerste horde genomen
19-04-2018 Hbo-afgestudeerden steeds makkelijker aan de bak
03-04-2018 Omscholen van zorg naar onderwijs: collegegeld blijft hoog
22-03-2018 Erasmus Universiteit gaat tarief dure master analyseren
20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek
22-02-2018 D66: verplichte toelatingstoetsen moeten gratis
08-02-2018 ‘Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage’
02-02-2018 Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars
01-02-2018 Onterechte studiekosten: Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton terug
29-01-2018 Basisbeurs: wel fraude, geen boete
25-01-2018 Studeren of niet? Effect leenstelsel gering, zegt CBS

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: