“Minderjarige studenten vallen straks tussen wal en schip”

15 oktober 2014 - Als volgend jaar de basisbeurs wordt afgeschaft, hebben minderjarige studenten dubbel pech: want hun ouders kunnen dan ook geen aanspraak meer maken op kinderbijslag. Oneerlijk, vindt de LSVb, maar het ministerie is het daar niet mee eens.

Ouders van minderjarige kinderen die niet studeren, ontvangen momenteel zo’n 1100 euro per jaar aan kinderbijslag. Zodra die kinderen gaan studeren, stopt de kinderbijslag. Dat blijft zo als straks de basisbeurs wordt afgeschaft.

De Landelijke Studenten Vakbond denkt dat dit in strijd is met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat bepaalt dat de overheid steun en bijstand moet verlenen aan minderjarige kinderen zodat zij een toereikende levensstandaard hebben. Als die steun wegvalt voor minderjarige studenten komen die tussen wal en schip te vallen, denkt de LSVb.

Voorzitter Tom Hoven noemt dit gat in het wetsvoorstel typerend. “Je begint je af te vragen of er überhaupt iemand goed over heeft nagedacht.’ Hij hoopt dat de politieke coalitie die het leenstelsel steunt de kinderrechten serieus neemt.

Het ministerie van OCW erkent dat minderjarige studenten straks geen basisbeurs meer krijgen én geen kinderbijslag, maar ziet geen strijdigheid met het Kinderrechtenverdrag. “Op grond van het Verdrag moet de overheid de ouders helpen een toereikende levensstandaard te bieden aan hun kind. Dit doet zij, ook met de invoering van het studievoorschot. Voor kinderen met ouders die zelf niet kunnen voorzien in een toereikende levensstandaard bestaat namelijk de aanvullende beurs.”


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’
07-12-2017 Oppositie: ‘Onderwijs kan niet efficiënter’
07-12-2017 D66: ‘Meer dan de helft van de studenten sluit feestleningen af’
07-12-2017 Half collegegeld voor tweedejaars van alle lerarenopleidingen
04-12-2017 Nog meer werk voor hbo'ers en academici, zegt ROA
30-11-2017 Minister wil overleg met ov-bedrijven binnenskamers houden
28-11-2017 Jongeren in opstand: “Kabinet breekt belofte”
28-11-2017 GroenLinks wil lobby voor ov-boetes blootleggen
24-11-2017 Van Engelshoven snapt zorgen om ov-boetes studenten
15-11-2017 ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’
13-11-2017 Negenduizend euro aan boetes voor illegale kamerverhuur
07-11-2017 CDA-jongeren halen bakzeil: toch geen basisbeurs
01-11-2017 CDJA optimistisch: de basisbeurs komt terug
31-10-2017 Eén op vijf kan studieschuld nog niet terugbetalen
31-10-2017 Aantal wanbetalende studenten bij Hogeschool Rotterdam stabiliseert

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: