“Minderjarige studenten vallen straks tussen wal en schip”

15 oktober 2014 - Als volgend jaar de basisbeurs wordt afgeschaft, hebben minderjarige studenten dubbel pech: want hun ouders kunnen dan ook geen aanspraak meer maken op kinderbijslag. Oneerlijk, vindt de LSVb, maar het ministerie is het daar niet mee eens.

Ouders van minderjarige kinderen die niet studeren, ontvangen momenteel zo’n 1100 euro per jaar aan kinderbijslag. Zodra die kinderen gaan studeren, stopt de kinderbijslag. Dat blijft zo als straks de basisbeurs wordt afgeschaft.

De Landelijke Studenten Vakbond denkt dat dit in strijd is met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat bepaalt dat de overheid steun en bijstand moet verlenen aan minderjarige kinderen zodat zij een toereikende levensstandaard hebben. Als die steun wegvalt voor minderjarige studenten komen die tussen wal en schip te vallen, denkt de LSVb.

Voorzitter Tom Hoven noemt dit gat in het wetsvoorstel typerend. “Je begint je af te vragen of er überhaupt iemand goed over heeft nagedacht.’ Hij hoopt dat de politieke coalitie die het leenstelsel steunt de kinderrechten serieus neemt.

Het ministerie van OCW erkent dat minderjarige studenten straks geen basisbeurs meer krijgen én geen kinderbijslag, maar ziet geen strijdigheid met het Kinderrechtenverdrag. “Op grond van het Verdrag moet de overheid de ouders helpen een toereikende levensstandaard te bieden aan hun kind. Dit doet zij, ook met de invoering van het studievoorschot. Voor kinderen met ouders die zelf niet kunnen voorzien in een toereikende levensstandaard bestaat namelijk de aanvullende beurs.”


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek
22-02-2018 D66: verplichte toelatingstoetsen moeten gratis
08-02-2018 ‘Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage’
02-02-2018 Kabinet zet vaart achter halvering collegegeld eerstejaars
01-02-2018 Onterechte studiekosten: Hogeschool Rotterdam betaalt twee ton terug
29-01-2018 Basisbeurs: wel fraude, geen boete
25-01-2018 Studeren of niet? Effect leenstelsel gering, zegt CBS
25-01-2018 Rekenkamer: ‘Minister te rooskleurig over extra uitgaven aan hoger onderwijs’
22-01-2018 Extra studiekosten: wat doet de Onderwijsinspectie eraan?
21-12-2017 Hoger onderwijs moet bloeden voor toename aantal buitenlandse studenten
21-12-2017 Eindelijk pakt kabinet ov-boetes aan
21-12-2017 LSVb tegen boeteverhoging: “Ov-bedrijven hebben genoeg verdiend”
19-12-2017 Eerste Kamer wil geen ‘doelmatigheidskorting’ in onderwijs
13-12-2017 Nieuwe ict bij DUO blijkt dubbel zo duur
12-12-2017 LSVb versus huisjesmelkers: ‘Neergeschoten student is de druppel’

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: