“Minderjarige studenten vallen straks tussen wal en schip”

15 oktober 2014 - Als volgend jaar de basisbeurs wordt afgeschaft, hebben minderjarige studenten dubbel pech: want hun ouders kunnen dan ook geen aanspraak meer maken op kinderbijslag. Oneerlijk, vindt de LSVb, maar het ministerie is het daar niet mee eens.

Ouders van minderjarige kinderen die niet studeren, ontvangen momenteel zo’n 1100 euro per jaar aan kinderbijslag. Zodra die kinderen gaan studeren, stopt de kinderbijslag. Dat blijft zo als straks de basisbeurs wordt afgeschaft.

De Landelijke Studenten Vakbond denkt dat dit in strijd is met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat bepaalt dat de overheid steun en bijstand moet verlenen aan minderjarige kinderen zodat zij een toereikende levensstandaard hebben. Als die steun wegvalt voor minderjarige studenten komen die tussen wal en schip te vallen, denkt de LSVb.

Voorzitter Tom Hoven noemt dit gat in het wetsvoorstel typerend. “Je begint je af te vragen of er überhaupt iemand goed over heeft nagedacht.’ Hij hoopt dat de politieke coalitie die het leenstelsel steunt de kinderrechten serieus neemt.

Het ministerie van OCW erkent dat minderjarige studenten straks geen basisbeurs meer krijgen én geen kinderbijslag, maar ziet geen strijdigheid met het Kinderrechtenverdrag. “Op grond van het Verdrag moet de overheid de ouders helpen een toereikende levensstandaard te bieden aan hun kind. Dit doet zij, ook met de invoering van het studievoorschot. Voor kinderen met ouders die zelf niet kunnen voorzien in een toereikende levensstandaard bestaat namelijk de aanvullende beurs.”


Hoger Onderwijs Persbureau

Meer nieuws

11-06-2018 Collegegeld met 18 euro omhoog: kleinste stap in jaren
31-05-2018 CDA en PvdA willen compensatie voor ‘pechstudenten’
28-05-2018 Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW
23-05-2018 DUO is 2 miljoen keer gebeld en nam 1 miljoen keer op
04-05-2018 Topdrukte bij MijnDUO na grootscheepse vernieuwing
25-04-2018 Halvering collegegeld beter dan niets, vindt oppositie
23-04-2018 Niet reizen = geen ov-boete
23-04-2018 Jong in hoger onderwijs? Dat blijft duur
19-04-2018 Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten
19-04-2018 ‘Alles op rolletjes bij DUO’
19-04-2018 Akkoord over basisbeursmiljoenen: eerste horde genomen
19-04-2018 Hbo-afgestudeerden steeds makkelijker aan de bak
03-04-2018 Omscholen van zorg naar onderwijs: collegegeld blijft hoog
22-03-2018 Erasmus Universiteit gaat tarief dure master analyseren
20-03-2018 Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld
19-03-2018 Minister fluit EUR terug om torenhoog collegegeld
15-03-2018 Vervoersbedrijven maken geen haast met stopzetten ov-boetes
08-03-2018 Roermond komt gehandicapte student tegemoet
06-03-2018 Minister wil betere voorlichting over extra studiekosten
26-02-2018 MijnDUO gaat offline, maar geen paniek

     Archief

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: