Nieuw leenstelsel vanaf 2015

Er gaat een hoop veranderen op het gebied van studiefinanciering. Op deze pagina vind je informatie over het nieuwe leenstelsel en over de oude studiefinanciering.

Vanaf 2015: studievoorschot

Poll: in september 2015 is het nieuwe leenstelsel van start gegaan. Wat is voor jou nog het meest onduidelijk aan dit stelsel?

Ik ben een: 

Licht je antwoord toe

Let op: invullen is anoniem. Wij kunnen dan ook geen vragen beantwoorden die via dit formulier binnenkomen. Heb je een vraag, mail dan naar info@studie-kosten.nl.


Op 20 januari 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van minister Bussemaker om het stelsel van de studiefinanciering op de schop te nemen. Per 1 september 2015 verandert dan ook een hoop, vooral voor nieuwe studenten. Daarom vind je hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen.

Waarom een studievoorschot?

De kwaliteit van het onderwijs moet constant verbeteren, maar daar is geld voor nodig. De minister vindt het redelijk om een bijdrage te vragen aan hoger opgeleiden: zij hebben immers later profijt van hun opleiding omdat ze meestal een hoger salaris krijgen dan anderen. Het geld dat op die manier vrijkomt wil de minister direct steken in de verbetering van het hoger onderwijs.

Daarom krijgen studenten instemmingsrecht: zij mogen meebeslissen over de hoofdlijnen van de begroting van hun onderwijsinstelling. Op die manier kunnen studenten ervoor zorgen dat het geld dat zij hebben geïnvesteerd, ook daadwerkelijk naar kwaliteitsverbetering gaat.

Lenen

Huidige studenten krijgen een vast bedrag per maand om hun studie te bekostigen: de basisbeurs. Vinden ze dat niet genoeg, dan kunnen ze extra geld lenen bij DUO: de basislening. De basisbeurs en de basislening worden nu samengevoegd tot één bedrag dat studenten alleen nog kunnen lenen: het studievoorschot. Dat betekent dat de basisbeurs verdwijnt, maar dat studenten wel een hoger bedrag per maand mogen lenen.

De aanvullende beurs zoals we die nu kennen, blijft wel bestaan en wordt met ruim 100 euro verhoogd. Jongeren uit gezinnen met een laag inkomen kunnen dus nog steeds een extra bedrag per maand krijgen. De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift als studenten hun diploma binnen tien jaar halen. Hun eventuele basislening moeten ze wel gewoon terugbetalen.

Aflossen

Tenzij je het geld ergens anders vandaan kunt halen (bijvoorbeeld van je ouders, of door een bijbaan te nemen), moet je vanaf 1 september 2015 dus gaan lenen om je studie te kunnen betalen. De kans is dan ook groot dat je aan het eind van je studie met een enorme studieschuld zit. Maar daar staat wel wat tegenover: in plaats van 15 jaar, mag je nu 35 jaar doen over de aflossing van je schuld. Je hoeft pas te beginnen met aflossen als je (meer dan) het minimumloon verdient, en je maandelijkse aflosbedrag is nooit meer dan 4% van je inkomen. Je kunt er uiteraard wel zelf voor kiezen om meer af te lossen, dat scheelt immers flink wat rente. Ook kun je vijf zogenaamde 'jokerjaren' inzetten: mocht je een financieel slecht jaar hebben, dan kun je de aflossing van je schuld tijdelijk stopzetten.

Nog meer extraatjes

Onder het huidige stelsel van studiefinanciering mogen studenten niet te veel bijverdienen, anders verliezen ze hun recht op de basisbeurs. Deze regel verdwijnt per 1 september 2015. Studenten die onder het stelsel van het studievoorschot vallen, mogen dus zo veel bijverdienen als ze willen.

Verder krijgen studenten die in de komende vier jaar beginnen met studeren een 'tegoedbon' voor bijscholing, ter waarde van ongeveer 2.000 euro. Dat bedrag kunnen ze vijf tot tien jaar na afstuderen gebruiken om zich bij te scholen. Bovendien wordt voor chronisch zieken en gehandicapten zo'n 1.200 euro kwijtgescholden als ze hun diploma binnen tien jaar halen.

Tot slot, een extraatje dat niet echt een extraatje is (al wordt het wel zo verkocht): het studentenreisproduct blijft. Het plan was ooit om dat ook af te schaffen, maar dat gaat niet door. Studenten kunnen dus ook na 1 september 2015 gratis reizen met het openbaar vervoer. Wat wél een extraatje is, is dat ook minderjarige mbo'ers toegang krijgen tot het studentenreisproduct.

Veelgestelde vraag: ik ben gestopt met mijn studie en start in september met een andere opleiding. Krijg ik nog studiefinanciering?

Veel studenten die tussentijds switchen van opleiding vragen zich af of ze door de overstap hun studiefinanciering prijsgeven. Dat is niet het geval.

Als je vóór 1 september 2015 bent begonnen met een studie en je ontvangt studiefinanciering, dan hou je die stufi ook als je ná 1 september 2015 overstapt. Die studie mag je dus afmaken onder het huidige stelsel van studiefinanciering, waarbij je in totaal maximaal vier jaar stufi krijgt. Maar let op: de bachelor en master tellen als aparte opleidingen! Als je dus nu een bachelor volgt en je krijgt studiefinanciering, dan vervalt die als je een master gaat doen. Voor de master val je dus onder het nieuwe leenstelsel.

Oud: studiefinanciering

Voor degenen die vóór 1 september 2015 zijn gaan studeren, gelden andere regels. Die lees je in het schema hieronder.

Wat je verder nog moet weten over studiefinanciering

  • DUO bepaalt aan de hand van het inkomen van je ouders of je voor een aanvullende beurs in aanmerking komt en hoeveel je dan krijgt. Een lening of collegegeldkrediet kun je altijd aanvragen. Kijk voor meer informatie over lenen bij studieschuld.
  • Je hebt recht op studiefinanciering met ingang van september van het jaar waarin je gaat studeren. Als je op dat moment nog geen achttien bent, heb je vanaf oktober recht op de beurs.
  • Je studentenreisproduct (gratis en met korting reizen voor studenten) is onderdeel van je basisbeurs. Deze moet je allebei handmatig stopzetten als je om wat voor reden dan ook geen studiefinanciering meer ontvangt!
  • Je mag naast je studiefinanciering natuurlijk nog wel wat bijverdienen, maar niet meer dan € 13.989,13,- per jaar! Als je meer verdient vervalt je recht op studiefinanciering.
  • Je studiefinanciering is in principe een lening: pas als je binnen tien jaar na aanvragen een diploma behaalt, wordt het omgezet in een gift. Stop je dus voortijdig met een studie en begin je geen nieuwe, dan heb je een studieschuld.

Zie ook:

LeenstelselStudiefinanciering stopzetten

Laatste nieuws

 
 


Gids voor studiekiezersIn de Keuzegids staat alles wat je nodig hebt om een studie te kunnen kiezen. De gids is er voor hbo, wo en mbo.

Handige tips voor: